Lidt om HERM. RASMUSSEN A/S

Herm. Rasmussen A/S er en full-line forretning med aktiviteter indenfor bygnings- og vognmaling. Forretningen er etableret i 1915, og dermed en af Silkeborgs ældste håndværksvirksomheder. Koncernen beskæftiger pt. godt 50 medarbejdere. Herm. Rasmussen har siden etableringen sat kulør på land og by - hele tiden med vægten lagt på kvalitetsarbejde til konkurrrencedygtige priser.

Et væsenligt forretningsområde er ligeledes udlejning af erhvervs- og boligejendomme, hvor selskabet råder over en række velbeliggende ejendomme i Silkeborgs bymidte.

Kvaliteten fremhæves af, at vi har valgt at være medlem af organisationer, der uderstøtter dette, fx BYG's Garantiordning, FAI's KS 2000-kvalitetsmål, ligesom selskabet har været aktiv i Jyske Grundejerforening. Men den vigtigste og største kvalitetsgodkendelse er, at der er kunder, der har valgt os som leverandør i over 100 år.

I forbindelse med Herm. Rasmussen A/S’ 100 års jubilæum i 2015 blev bogen ”En Malersvend kom til Silkeborg” udgivet om virksomhedens første 100 år.HERM. RASMUSSEN A/S historisk set i punktform

1915

Malerforretning og autolakereri startes af malermester Herm. Rasmussen på adressen Søndergade 2 C.

1928

Malermester Herm. Rasmussen køber ejendommen Tværgade 24, og flytter malerforretningen og autolakereriet til ejendommen.

1934

Malermester Herm. Rasmussen bygger ejendommen Tværgade 26. Ejendommen har været hjemsted for selskabets kontor indtil flytningen til nye lokaler ved siden af Autolakereriet på Stagehøjvej i 2002

1955

Malerforretningen omdannes til aktieselskab, Herm. Rasmussen A/S, og som led i generationsskifte bliver malersvend Erik Nielsen aktionær i selskabet. Malermester Herm. Rasmussen bliver selskabets første direktør.

1961

Ejendommen Drewsensvej 58 købes, og der bygges nyt autolakereri.

1965

Malermester Erik Nielsen indtræder i direktionen.

1965

Selskabet køber Stagehøjvej 15, og bygger nyt autolakereri.

1972

Første investeringsejendom, Søndergade 2 C - hvor selskabet blev startet - købes af fru tandlæge Block-Jørgensen.

1975

Silkeborg Liftudlejning etableres.

1976

Malermester Herm. Rasmussen dør.

1979

Autolakereriet bygger ny hal på Stagehøjvej 15 til autolakering af busser og lastbiler

1980

Stagehøjvej 18-20 købes, og sandblæsningsafdeling etableres.

1989

Malerforretningen flytter fra Tværgade 24 til Drewsensvej 58.

1990

Som et led i generationsskiftet udskilles malerforretningen i et selvstændigt selskab, Herm. Rasmussen A/S Malerforretning.

1991

Skilteværkstedet flyttes til Stagehøjvej 20, og bliver en integreret del af autolakereriet.

1992

Herm. Rasmussen A/S Farvehandel - SKALA, etableres på Drewsensvej 58.

1997

Som et led i generationsskiftet tiltræder Jan Skytte Pedersen som direktør, og malermester Erik Nielsen fratræder som direktør.

1997

Som led i planlagt generationsskifte overtages ejerskab 100% af Marianne Fisker Pedersen, der er datter af malermester Erik Nielsen.

1998

Autolakereriet udskilles i et selvstændigt datterselskab, Ringvejens Autolakereri A/S.

1998

Ringvejens Autolakereri A/S bliver som det første autolakereri i Danmark KS-2000 certificeret til både person- og storvogne.

1999

Silkeborg Liftudlejning flyttes fra Drewsensvej 58 til Suensonsvej 8

2001

Ringvejens Autolakereri A/S bliver kåret som kvartalets KS-2000 virksomhed af selvstændigt analyseinstitut.

2002

Stagehøjvej 17 købes. Malerforretningen og selskabets kontor flytter fra Tværgade 26 til denne ejendom og samler selskaberne for første gang siden 1961.

2005

Firmaet kan fejre 90-års fødselsdag med høj aktivitet indenfor alle områder.

2005

Koncernen erhverver 50% af Malerfirmaet Fr. Nielsen & Søn Skanderborg. Selskabet er etableret i 1884 af malermester Erik Nielsens farfar. Og som et ekstra kuriosum var Erik Nielsens far "på valsen" med Herm. Rasmussen inden han nedsatte sig som malermester i Silkeborg.

2008

Året var et travlt år for Herm. Rasmussen A/S Ejendomsselskab. Byggeri af nye ejendome på Drewsensvej 58 og Stagehøjvej 11 på hhv. 3.300 m2 og 2.400 m2 blev afsluttet. Bygningerne er udlejet til Silkeborg Kommune og HTH Ølgod.

2008

Næste generation indtræder i ejerkredsen, idet Pia Skytte Kaspersen og Michael Raunholt Skytte hver erhverver ejerandel i Herm. Rasmussen A/S.

2014

Næste generation, Pia Skytte Kaspersen starter i selskabet

2015

Den 15. januar kunne firmaet fejre 100-års jubilæum i fin form

2015

Connie Bach, Finn Dons Sørensen og Per Olesen udnævnes til direktører i de enkelte driftselskaber

2019

Herm. Rasmussen A/S etablerer datterselskabet Søfronten Herning P/S etabeleres i forbindelse med køb 37 ejerlejligheder i Søfronten Herning (Fuglsang Allé 1-15, 7400 Herning).
Pia Skytte Kaspersen udnæves til direktør i selskabet.

2020 Næste generation, Michael Raunholt Skytte starter i selskabet ligesom den ledelsesmæssige overdragelse til Pia Skytte Kaspersen og Michael Raunholt Skytte igangsættes.
2021 MSP Holding, Silkeborg ApS og PSK Holding, Silkeborg ApS opnår hver 24,50% ejerskab af Ringvejens Autolakereri A/S og Herm. Rasmussen A/S Malerforretning pr. 01.06.2021. 
2021 Koncernen erhverver pr. 01.06.2021 de sidste 50% af Malerfirma Fr. Nielsen og Søn Skanderborg A/S og har derefter 100 % ejerskab af malerfirmaet, der blev etableret i 1884 af malermester Erik Nielsens farfar. Det betyder at firmaet nu er under ledelse af 5. generation.
2021 Den 01.08.2021 erhverves domicilejendom på Finlandsvej 4, 8660 Skanderborg af Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme. Det betyder at Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn Skanderborg A/S fortsat kan udvikle og videreføre forretning i Skanderborg.

 

 

 

 

 

Del siden:
Herm. Rasmussen A/S Stagehøjvej 17 8600 Silkeborg Tlf. 87 20 53 33 herm@herm.dk
Skabertrang